MS. OUTLOOK ESSENTIAL 2016

video

Microsoft Office Outlook គឺជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធី Microsoft Office បង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft ដើម្បីជួយសំរួលការងារគ្រប់គ្រងអ៊ីម៉ែល។ នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះយើងនឹងសិក្សា៖

  • Reading and searching mail
  • Organizing mail
  • Processing messages with mail rules
  • Using the new Focused Inbox feature
  • Creating and formatting new messages
  • Recalling and resending messages
  • Creating new contacts
  • Working with the calendar
  • Creating tasks and notes

ការចាប់ផ្តើម និងរបៀបបញ្ចូលគណនីយ អ៊ីម៉ែល

1
ស្វែងយល់អំពីកម្មវិធី Ms. Outlook (Navigate the interface)
9:36

IMAP is short for Internet Message Access Protocol. With IMAP, the message does not remain on the local device, such as a computer, it remains on the server.

POP3 is short for Post Office Protocol. With POP3 mail, it will connect and attempt to keep the mail located on the local device (computer or mobile).


2
Remove Account
1:21
3
Setting of receiving and send message
1:59

យើងអាចកំណត់អោយការផ្ញើរនិងទទួលសាររបស់យើងមានល្បឿនជាងមុន ដោយប្តូរពី ៣០នាទី ទៅជា ១០ រឺ ១៥នាទីម្តងអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង។

4
ជំពូកទី 1 – លំហាត់សាកល្បងរយះពេល ៥នាទី (Ms. Outlook)
5 questions

ការបង្កើតនិងផ្ញើរអ៊ីម៉ែល

1
Read mail
2:28
2
Create , Format and Send E-mail
4:35
3
Reply to or forward an email message
4:12

Reply: ឆ្លើយតបសារដែលទទួលបានពីអ្នកដទៃ

Reply All: ឆ្លើយតបសារដែលទទួលបានពីអ្នកដទៃព្រមទាំងបុគ្គលនានាដែស្ថិតនៅក្នុង CC.

Forward: ធ្វើការបន្តផ្ញើរពត៌មាន(សារចាស់ៗ)ទៅអ្នកដទៃទៀត

4
Save attachments from a message
1:54
5
Ignore conversations and flag as junk
4:16

មានសារមួយចំនួនដែលបានរត់ចូលប្រអប់ Junk អ៊ីម៉ែល រឺក៏ Spam ដោយស្វ័យប្រវតិ្តដែលអាចធ្វើអោយយើងភ្លេចអានជាដើម។ ដើម្បីប្រាកដថាសារនីមួយៗមានប្រយោជន៌សម្រាប់អ្នក អ្នកគួរតែពិនិត្យនិងកំណត់ថាសារនោះពុំមានជា Virus រឺអ៊ីម៉ែលដែលមានប្រយោជន៌ នោះអ្នកនឹងទទួលសារទាំងនោះនៅក្នុងប្រអប់សារ Inbox នាពេលក្រោយ។ 

6
Recall or resend a message
2:42

Recall or Resend ប្រើសម្រាប់ការធ្វើជាថ្មីនៃសារចាស់ដែលបានផ្ញើរចេញម្តងទៀត​ដ៏ដែល។

Recall: ធ្វើឡើងដើម្បីជំនួសសារចាស់ដែលបានផ្ញើរចេញ និងលុបសារចាស់នោះ។

Resend:ធ្វើឡើងដើម្បីផ្ញើរម្តងទៀតដោយបន្ថែមពត៌មានផ្សេងៗរឺបន្ថែមបុគ្គលទទួលសារនោះ។

7
Explore more delivery options
7:12

នេះជារបៀបកំណត់ចំណាំសម្រាប់ខ្លួនយើងក៏សម្រាប់អ្នកទទួលសារអំពីសារះសំខាន់នៃអ៊ីម៉ែលនេះ។ ជាទូទៅយើងអាចកំណត់វាបាននៅពេលដែលយើងកំពុងសរសេរសារនោះ។

លំដាប់នៃសារះសំខាន់នេះបែងចែកជាបីគឺ:

1.   Follow up

2.   High important

3.   Low important

8
Create voting buttons in a message
2:52
9
Response voting button
2:56
10
Track report of voting button
1:23
11
Create Rule
10:32
12
របៀបលុបចោល Rule ផ្សេងៗ
1:38
13
Auto reply (Send an out-of-office or autoreply email)
4:32

ប្រសិនបើអ្នកជាបុគ្គលដែលមានភារកិច្ចសម្រាប់ដោះស្រាយរឺតម្រូវអោយឆ្លើយតបភ្លាមៗ ហើយក្នុងករណីលោកអ្នកពុំអាចឆ្លើយសារបានដោយជាប់ភារកិច្ចចាំបាច់ផ្សេងៗរយះពេលយូរ យើងគួរគប្បីផ្តល់ដំណឹងទៅអ្នកដទៃដែលកំពុងរង់ចាំចម្លើយពីអ្នក។ ឧទាហរណ៌ ការផ្តល់ដំណឹងអំពីអវត្ថមានក្នុងកំឡុងពេលសម្រាលបុត្រ ប្រជុំរយះពេលយូរ បេសកម្មខាងក្រៅ រឺវិស្សមកាលជាដើម ។ល។

14
ជំពូកទី 2 – លំហាត់សាកល្បងរយះពេល ៥នាទី (Ms. Outlook)
5 questions

ការរបៀបចំប្រអប់សារ

1
Folder and the Reading pane
2:36
2
Customize Inbox
3:22
3
Search email
4:14
4
Create search folders
2:55
5
របៀបកំណត់លក្ខខណ្ឌដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពណ៌រឺពុម្ពអក្សរ (Specific Word)
2:55
6
របៀបកំណត់លក្ខខណ្ឌដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពណ៌រឺពុម្ពអក្សរ (From Sender)
1:43
7
Process messages with mail rules
10:52

ការងារមួយនេះស្រដៀងទៅនឹងការចាប់អ៊ីម៉ែលនីមួយៗដាក់ចូលក្នុង Folder ដែលយើងបានរៀនពីខាងលើ ក៏ប៉ុន្តែលក្ខណះប្លែកគ្នាត្រង់ថា យើងចំនេញពេលវេលាជាងមុន មានន័យថាបើយើងមានសារ១០០ នោះសារទាំង១០០នោះនឹងរត់ចូលក្នុង Folder ដោយខ្លួនង ហើយអ៊ីម៉ែលទី ១០១នាពេលខាងមុខ ក៏នឹងរត់ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តផងដែរ។

8
ជំពូកទី 3 – លំហាត់សាកល្បងរយះពេល ៥នាទី (Ms. Outlook)
9 questions

របៀបប្រើប្រាស់បណ្តុំនៃការទំនាក់ទំនង

1
Create new contacts
6:50
2
Share contact data with others
3:15
3
Create contact groups
3:53
4
Import contact from CVS to Outlook
4:22

របៀបប្រើប្រាស់កាលវិភាគ រឺប្រតិទិនការងារ

1
The look of the calendar
2:48

យើងអាចបង្កើតប្រតិទិននៅក្នុង Outlook បានច្រើន តែយើងអាចបើកមើលក្នុងពេលតែមួយត្រឹមតែ ១០ប៉ុណ្ណោះ។ យើងអាចមើលកាលវិភាគតាមរយះកំណត់ ថ្ងៃនេះ សប្តាហ៌នេះ ខែនេះ។

2
Create an appointment and an all-day event
8:20

ការកំណត់ APPOINTMENT គឺជាការកត់ត្រាសម្រាប់តែប្រតិទិនរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

3
Create a meeting
2:00

ការណាត់ជួបប្រជុំផ្សេងៗ គឺធ្វើឡើងនៅក្នុង Meeting ដែលយើងអាចអញ្ជើញអ្នកដដៃអោយចូលរួម ហើយការស្នើរសុំនេះនឹងធ្វើការកត់ត្រាទុកក្នុងប្រតិទិនរបស់អ្នកនិងអ្នកដែលអ្នកអញ្ចើញនោះ។ 

4
Respond to a meeting invitation
1:46
5
Create Calendar
3:22
6
Share calendars
2:00
7
ជំពូកទី 5 – លំហាត់សាកល្បងរយះពេល ៥នាទី (Ms. Outlook)
2 questions

Create tasks and notes

1
About Tasks & Create Tasks
4:23

រាល់ពេលដែលលោកអ្នកប្រើសញ្ញាទង់ជាតិ (Flag) នៅលើសាររបស់អ្នក នោះវានឹងកត់ត្រា ទុកនៅក្នុង TASKS មានន័យថានោះជាការងារដែលអ្នកកត់ត្រាទុកចំណាំដើម្បីបំពេញប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ ហើយវានឹងធ្វើការរំលឹកមកអ្នកប្រសិនបើអ្នកកំណត់វា។ លក្ខណះពិសេស គឺអ្នកអាចកំណត់វាអោយលេចចេញនៅលើសារអ្នកដទៃនិងរំលឹកពួកគាត់ដែរ។

2
Assign Tasks
1:16
3
សំនួរប្រលងរយៈពេល ៣០នាទី (Ms. Outlook Essential)
20 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 47 students
Duration: 5h
Lectures: 35
Video: 5 hours
Level: Intermediate